top of page
PRO-TEC

Od roku 1988 je společnost PRO-TEC světovým výrobcem petrochemických výrobků pro údržbu a opravu v oboru motorových vozidel. Výrobky se nepoužívají pouze ve spojení s automobily, ale také v oblasti motocyklů, zemědělské techniky, volného času a průmyslu.

Sortiment firmy PRO-TEC byl řadu let zkoušen, testován a kontinuálně dále vyvíjen, aby zaručil optimální schopnost výkonu všech benzínových a dieselových motorů. Používáním těchto výrobků se odstraňuje znečištění a zpryskyřičnatění dané provozem v celém olejovém a mazacím okruhu i v palivovém a chladicím systému. Díky tomu je optimalizován spalovací proces a výkon motoru plně využit. Kromě těchto výrobků doplňují kompletní sortiment aerosoly pro údržbu a ošetřování. Výrobky jsou dostupné výhradně v auto-motoservisech resp. ve specializovaných opravnách.

 Vývoj a výroba produktů jsou realizovány na nejvyšší úrovni jakosti, jsou certifikovány podle odpovídajících norem (DIN EN ISO 9001:2000) a přizpůsobují se neustále komplexnější technologii vozidel. Díky dlouholetým zkušenostem ze spolupráce s automobilovým průmyslem je sortiment považován celosvětově za unikátní, je ověřen praxí a je doporučován odborníky.

PRO-TEC zásobuje své spokojené zákazníky po celém světě a ve více než 90 zemích je kooperačním partnerem v oblasti motorových vozidel a průmyslu. Ve středu zájmu je zejména výzkum a vývoj ekologických výrobků vyráběných z obnovitelných zdrojů. Základními pilíři firemní filosofie je vedle snižování zatížení životního prostředí větší spokojenost našich zákazníků díky inovativním konceptům služeb a servisních prací, které zaručují přidanou hodnotu, a zároveň představují cenově výhodné alternativy pro hospodárné zvýšení výkonu v oblasti motorových vozidel. PRO-TEC se tak řídí rostoucími nároky majitelů vozidel podle četných standardů služeb.

 V různých školicích zařízeních se nepřetržitě nově školí a doškoluje tým systémových servisních poradců. Nejlepší podmínky k tomu poskytuje nejmodernější zařízení pro předváděcí servisy spolu s laboratořemi a seminárními místnostmi. Trvalý transfer know-how, praktické testy, simulace různých situací spolu s teoretickými semináři jsou přitom základem. Je tak vždy zaručena profesionální a kompetentní podpora zákazníka.

bottom of page